Voorzitter.  Ex- wethouder gemeente Zoetermeer.  Bekleed diverse maatschappelijke functies  zoals het voorzitterschap van het gemeentelijke WZI.
MiRo sociaal fonds
MiRo
Algemeen lid Heeft als bedrijven adviseur bij de Kamer van Koophandel gewerkt. Heeft thans een adviesbureau voor bedrijven. Ex voorzitter ondernemersvereniging Zoeter- meer en ex voorzitter FNV afd. Zoetermeer.
Secretaris Ervaring opgedaan in de financiële dienstverlening. Algemeen bestuurslid MIM en deelnemer diverse gemeentelijke overlegorganen.
Penningmeester. Bestuurservaring  ondermeer als bestuurder bij FNV district Zuid Holland. 
Algemeen Beleid Donaties Bestuur Activiteiten Contact ”Voor degene die het financieel even niet heeft”
Samenstelling bestuur
Algemeen lid Financiële professional met ervaring in diverse branches. Heeft een eigen adviesbureau/ administratiekantoor voor (startende) ondernemers. Tevens actief als vrijwlliger bij het MIM en Humanitas (Homestart)

Erris Oskam

Jan van der Burg

Ton Glissenaar

Debbie Langeveld

Sjarel van Biene

Bestuur